Šta je novo u CAMWorks 2021Plus

Nove funkcije u CAMWorks 2021Plus

 • PrimeTurning™ od Sandvik Coromant
 • PrimeTurning™ kompletna biblioteka alata
 • CAMWorks TaskPane korisnički interfejs
 • Sposobnost korišćenja višestrukih tehnoloških baza podataka
 • Podrška za Z-osno sondiranje neravnih površina
 • Opcija za filtriranje alata za glodanje i struganje ili sklopova korišćenjem tekstualnih nizova

PrimeTurning™ od Sandvik Coromant

HCL CAMWorks je jedan od prvih CAM sistema koji nudi podršku za PrimeTurning™ umetke i držače, koje je patentirao i nudi Sandvik Coromant. PrimeTurning™ je obrazac ultra brzog struganja (gruba i završna obrada) korišćenjem umetaka patentiranih oblika. PrimeTurning™ dodaje fleksibilnost struganja u svim smerovima i povećava proizvodnju za više od 50% uz brže stope uklanjanja materijala.

HCL CAMWorks PrimeTurning™ funkcionalnost nudi:

 • Prvi integrisani CAM sistem za dodavanje podrške za PrimeTurning™ umetke i držače
 • Smanjenje vremena ciklusa struganja za 50% ili više
 • Povećanje veka trajanja alata za 500% ili više
 • Potpunu podršku putanje alata za struganje u jedinstvenim PrimeTurning™ smerovima

HCL CAMWorks je jedan od prvih CAM sistema koji nudi podršku za PrimeTurning™ umetke i držače, koje je patentirao i nudi Sandvik Coromant. PrimeTurning™ je obrazac ultra brzog struganja (gruba i završna obrada) korišćenjem umetaka patentiranih oblika. PrimeTurning™ dodaje fleksibilnost struganja u svim smerovima i povećava proizvodnju za više od 50% uz brže stope uklanjanja materijala.

HCL CAMWorks PrimeTurning™ funkcionalnost nudi:

 • Prvi integrisani CAM sistem za dodavanje podrške za PrimeTurning™ umetke i držače
 • Smanjenje vremena ciklusa struganja za 50% ili više
 • Povećanje veka trajanja alata za 500% ili više
 • Potpunu podršku putanje alata za struganje u jedinstvenim PrimeTurning™ smerovima

PrimeTurning™ kompletna biblioteka alata

Većina PrimeTurning™ umetaka koje nudi Sandvik dostupni su sa CAMWorks tehnološkom bazom podataka (TechDB™).

 • Uključuje PrimeTurning™ umetke tipa A i B
 • Lako dostupna direktno unutar patentirane CAMWorks tehnološke baze podataka
 • Biblioteka sa preko 85 jedinstvenih PrimeTurning™ alata
 • Filter isključivo za brzo pronalaženje PrimeTurning™ umetaka i alata

Većina PrimeTurning™ umetaka koje nudi Sandvik dostupni su sa CAMWorks tehnološkom bazom podataka (TechDB™).

 • Uključuje PrimeTurning™ umetke tipa A i B
 • Lako dostupna direktno unutar patentirane CAMWorks tehnološke baze podataka
 • Biblioteka sa preko 85 jedinstvenih PrimeTurning™ alata
 • Filter isključivo za brzo pronalaženje PrimeTurning™ umetaka i alata

Prikaz postavki boja za krajnje tačke putanje alata

Krajnje tačke putanje alata mogu se prikazati u boji koju dodeljuje korisnik. Klikom na opciju pogleda krajnje tačke, sada možete videti krajnje tačke putanje alata. U prethodnim CAMWorks verzijama, ove tačke je bilo teško videti jer su bile iste boje kao i putanja alata.

Krajnje tačke putanje alata mogu se prikazati u boji koju dodeljuje korisnik. Klikom na opciju pogleda krajnje tačke, sada možete videti krajnje tačke putanje alata. U prethodnim CAMWorks verzijama, ove tačke je bilo teško videti jer su bile iste boje kao i putanja alata.

Z-osno sondiranje svih vrsta površina

U prethodnim CAMWorks verzijama samo su ravne površine mogle biti odabrane za Z-osno sondiranje. Sada, u CAMWorks 2021Plus takođe možemo odabrati i neravne površine.

Nakon pokretanja komande za sondiranje i odabira površine, sondiranje će biti automatski generisano na najvišoj tački. U parametrima operacije sondiranja, ova lokacija može biti manipulisana u X i Y smeru.

Ovo takođe funkcioniše u podešavanjima glodanja u Mill-Turn delovima sondiranjem spoljnog prečnika.

U prethodnim CAMWorks verzijama samo su ravne površine mogle biti odabrane za Z-osno sondiranje. Sada, u CAMWorks 2021Plus takođe možemo odabrati i neravne površine.

Nakon pokretanja komande za sondiranje i odabira površine, sondiranje će biti automatski generisano na najvišoj tački. U parametrima operacije sondiranja, ova lokacija može biti manipulisana u X i Y smeru.

Ovo takođe funkcioniše u podešavanjima glodanja u Mill-Turn delovima sondiranjem spoljnog prečnika.

Podrška za višestruke tehnološke baze podataka

U CAMWorks 2021Plus imamo mogućnost da kreiramo i pristupamo listi različitih tehnoloških baza podataka koje se mogu koristiti u različitim situacijama.

Baze podataka se mogu dodati kopiranjem postojeće baze podataka ili dodavanjem sa Vašeg hard diska.

U CAMWorks 2021Plus imamo mogućnost da kreiramo i pristupamo listi različitih tehnoloških baza podataka koje se mogu koristiti u različitim situacijama.

Baze podataka se mogu dodati kopiranjem postojeće baze podataka ili dodavanjem sa Vašeg hard diska.

Dodajte polje za tekstualnu pretragu u filter za izbor alata

Kada dodajemo alate iz biblioteke, sada možemo tražiti alate na osnovu korisnički definisanog teksta. Kada iz biblioteke alata dodajemo alat u paletu, označimo Containing Text i upišemo tekst. Lista alata će biti filtrirana na osnovu podudaranja teksta sa poljima Tool ID i Comment.

Kada dodajemo alate iz biblioteke, sada možemo tražiti alate na osnovu korisnički definisanog teksta. Kada iz biblioteke alata dodajemo alat u paletu, označimo Containing Text i upišemo tekst. Lista alata će biti filtrirana na osnovu podudaranja teksta sa poljima Tool ID i Comment.

Prikaz skrivenih pokreta alata

U programu CAMWorks 2021Plus moguće je dodeliti prilagođenu boju za poniruće, LeadIn/ulazne, LeadOut /izlazne i povezane poteze, a takođe i sakriti ove tipove poteza od prikaza putanje alata. 

In CAMWorks 2021Plus it is possible to assign a custom color to plunge moves, Leadin/entry moves, Leadout/exit moves and link moves and also hide these types of moves form the toolpath display 

Objavljivanje poboljšanja performansi

U CAMWorks 2021Plus poboljšanja performansi su implementirana u post procesiranje. Post procesiranje kompleksnih 3-osnih ili 5-osnih putanja alata sada je do 8 puta brže.

U CAMWorks 2021Plus poboljšanja performansi su implementirana u post procesiranje. Post procesiranje kompleksnih 3-osnih ili 5-osnih putanja alata sada je do 8 puta brže.

TaskPane za marketinška upozorenja

Nova kartica je dodata u SOLIDWORKS TaskPane pod nazivom CAMWorks Resources.

Ovde imamo pristup aktuelnim CAMWorks vestima i ispravkama. To uključuje promotivne ponude, CAMWorks uspešne priče, studije slučaja, predstojeće vebinare i druge najave.

Na Learn kartici imamo jednostavan pristup CAMWorks vodičima, savetima i trikovima i video zapisima.

Na Alerts kartici imamo lak pristup za pregled i preuzimanje softverskih ažuriranja.

Nova kartica je dodata u SOLIDWORKS TaskPane pod nazivom CAMWorks Resources.

Ovde imamo pristup aktuelnim CAMWorks vestima i ispravkama. To uključuje promotivne ponude, CAMWorks uspešne priče, studije slučaja, predstojeće vebinare i druge najave.

Na Learn kartici imamo jednostavan pristup CAMWorks vodičima, savetima i trikovima i video zapisima.

Na Alerts kartici imamo lak pristup za pregled i preuzimanje softverskih ažuriranja.

PrimeTurning™ od Sandvik Coromant

HCL CAMWorks je jedan od prvih CAM sistema koji nudi podršku za PrimeTurning™ umetke i držače, koje je patentirao i nudi Sandvik Coromant. PrimeTurning™ je obrazac ultra brzog struganja (gruba i završna obrada) korišćenjem umetaka patentiranih oblika. PrimeTurning™ dodaje fleksibilnost struganja u svim smerovima i povećava proizvodnju za više od 50% uz brže stope uklanjanja materijala.

HCL CAMWorks PrimeTurning™ funkcionalnost nudi:

 • Prvi integrisani CAM sistem za dodavanje podrške za PrimeTurning™ umetke i držače
 • Smanjenje vremena ciklusa struganja za 50% ili više
 • Povećanje veka trajanja alata za 500% ili više
 • Potpunu podršku putanje alata za struganje u jedinstvenim PrimeTurning™ smerovima

PrimeTurning™ kompletna biblioteka alata

Većina PrimeTurning™ umetaka koje nudi Sandvik dostupni su sa CAMWorks tehnološkom bazom podataka (TechDB™).

 • Uključuje PrimeTurning™ umetke tipa A i B
 • Lako dostupna direktno unutar patentirane CAMWorks tehnološke baze podataka
 • Biblioteka sa preko 85 jedinstvenih PrimeTurning™ alata
 • Filter isključivo za brzo pronalaženje PrimeTurning™ umetaka i alata

Prikaz postavki boja za krajnje tačke putanje alata

Krajnje tačke putanje alata mogu se prikazati u boji koju dodeljuje korisnik. Klikom na opciju pogleda krajnje tačke, sada možete videti krajnje tačke putanje alata. U prethodnim CAMWorks verzijama, ove tačke je bilo teško videti jer su bile iste boje kao i putanja alata.

Z-osno sondiranje svih vrsta površina

U prethodnim CAMWorks verzijama samo su ravne površine mogle biti odabrane za Z-osno sondiranje. Sada, u CAMWorks 2021Plus takođe možemo odabrati i neravne površine.

Nakon pokretanja komande za sondiranje i odabira površine, sondiranje će biti automatski generisano na najvišoj tački. U parametrima operacije sondiranja, ova lokacija može biti manipulisana u X i Y smeru.

Ovo takođe funkcioniše u podešavanjima glodanja u Mill-Turn delovima sondiranjem spoljnog prečnika.

Podrška za višestruke tehnološke baze podataka

U CAMWorks 2021Plus imamo mogućnost da kreiramo i pristupamo listi različitih tehnoloških baza podataka koje se mogu koristiti u različitim situacijama.

Baze podataka se mogu dodati kopiranjem postojeće baze podataka ili dodavanjem sa Vašeg hard diska.

Dodajte polje za tekstualnu pretragu u filter za izbor alata

Kada dodajemo alate iz biblioteke, sada možemo tražiti alate na osnovu korisnički definisanog teksta. Kada iz biblioteke alata dodajemo alat u paletu, označimo Containing Text i upišemo tekst. Lista alata će biti filtrirana na osnovu podudaranja teksta sa poljima Tool ID i Comment.

Prikaz skrivenih pokreta alata

In CAMWorks 2021Plus it is possible to assign a custom color to plunge moves, Leadin/entry moves, Leadout/exit moves and link moves and also hide these types of moves form the toolpath display 

Objavljivanje poboljšanja performansi

U CAMWorks 2021Plus poboljšanja performansi su implementirana u post procesiranje. Post procesiranje kompleksnih 3-osnih ili 5-osnih putanja alata sada je do 8 puta brže.

TaskPane za marketinška upozorenja

Nova kartica je dodata u SOLIDWORKS TaskPane pod nazivom CAMWorks Resources.

Ovde imamo pristup aktuelnim CAMWorks vestima i ispravkama. To uključuje promotivne ponude, CAMWorks uspešne priče, studije slučaja, predstojeće vebinare i druge najave.

Na Learn kartici imamo jednostavan pristup CAMWorks vodičima, savetima i trikovima i video zapisima.

Na Alerts kartici imamo lak pristup za pregled i preuzimanje softverskih ažuriranja.

Zainteresovani ste i želite da saznate više?