Novosti v CAMWorks 2019

Forum

Blog

Jezik

   

Novosti v CAMWorks 2019

Izvedite zakaj je bil izbran CAMworks® za gnanje SOLIDWORKS® CAM-a


Novosti v 2019

  • Obdelava na podlagi toleranc (Tolerance Based Machining – TBM)
  • Zmogljive izboljšave uporabniških izkušenj
  • Okrepljene zmogljivosti rezkanja
  • 2 in 4-osne izboljšave za struženje
  • Večoperativne Mill/Turn izboljšave
  • Nove 4 in 5 večosne rezkalne funkcije
  • Tehnologija obdelave na osnovi znanaj (Knowledge Based Machining - TechDB)
  • Napredna hitra obdelava
  • Napredne izboljšave za rezkanje

Izboljšajte prilagoditev in čas priprave...

NOVOSTI V CAMWORKS 2019

Nastavitev privzetih strategij v odvisnosti od CNC stroja
Nastavitev privzetih strategij v odvisnosti od CNC stroja

Omogoča izdelavo in shranjevanje shem strategij za funkcije znotraj tehnične baze.

Izdelava shem za specifična obdelovalna orodja, odvisno od tipa in zmogljivosti stroja.

Chamfer Machining
Obdelava po krivulji (Chamfer Machining) omogoča sedaj tudi posnetje robov po krivulji

Pri uporabi obdelave po krivulji lahko sedaj izberemo funkcijo posnetja robov, ki nam v odvisnosti od nastavitev, samodejno posname robove na izbranih krivuljah.

Prav tako lahko uporabimo funkcijo za odmik orodja od vertikalnih površin, da ne pride do naslonov orodja ali kolozij.

Champfer Machining
CNC kompenzacija pri rezkanju po krivulji (Chamfer Machining)

Omogoča CNC kompenzacijo za operacije asociativne s obdelavo po krivulji.

Vstop in izstop po XY ravninah
Vstop in izstop po XY ravninah za obdelave po krivulji

Omogoča, vstop in izstop orodja v ravninah XY pomiki Contour Mill operacij za krive funkcije izdelane na XY ravninah

Dodajanje gradnikov
Izboljšano dodajanje gradnikov za 3D obdelave po krivulji (Curve Project)

Dodajanje gradnikov za 3D obdelavo po krivulji je poenostavljeno tako, da se funkcija sedaj nahaja znotraj obdelave v zavihku »Curve Feature«.

Grafični prikaz območji za obdelavo
Grafični prikaz dodatnih območij za obdelavo ali izogibanje

Zaradi boljšega vizualnega pregleda je sedaj na voljo grafični prikaz t.i. Contain in Avoid območij.

Barva grafičnega prikaza se enostavno določi v CAMWorks nastavitvah, pogled območij pa se lahko vklopi pri vsaki obdelavi posebej.

Optimizacija pomika poti
Optimizacija pomika poti orodja pri ostrih in krožnih kotih

Optimiziranje pomika rezkarja pri obdelavi za določanje ločenih XY pomikov in pomikov pri krožnih geometrijah, ki nadomestijo primarne XY pomike, ko se orodne poti srečajo z ostrimi koti ali loki.

Funkcija premikanja gradnikov
Funkcija premikanja gradnikov

Funkcija omogoča premikanje gradnikov v smeri X, Y in Z osi.

Automatic feature recognition
Spreminjanje pogojev lukenj ki jih pridobimo s samodejnim prepoznavanjem gradnikov (AFR)

Omogoča urejanje dolžine za končne ali začetne pogoje lukenj, katere je prepoznala funkcija za samodejno prepoznavanje gradnikov (AFR)

Izboljšana metodologija za preurejanje orodne poti rezkanja
Izboljšana metodologija za preurejanje orodne poti rezkanja

Nudi okrepljeno uporabniku prijazen uporabniški vmesnik za urejanje orodne poti rezkarja skupaj z novimi kontrolami.

Določitev različnih oblik in sprostitev na nereznem delu orodja
Določitev različnih oblik in sprostitev na nereznem delu orodja

Funkcija nudi nastavitev znotraj CAMWorks-a, ki omogoča uporabnikom določiti rezkalna orodja s konusom ali drugimi oblikami.

Večosna funkcija - Swarf Milling
Večosna funkcija - Swarf Milling

Nova večosna rezkalna metoda, ki omogoča uporabnikom obdelovati površine s stranico orodja ali drugimi pogoji.

Možnost dodatnega odstopanja za obdelave z ostankom materiala
Možnost dodatnega odstopanja za obdelave z ostankom materiala

Za obdelavo ostanka, ki jo uporablja »Area Clearance« operacija, nudi možnost določitve modela, ki odstopa od ostanka po predhodni obdelavi.

Funkcija obdelave po predhodnem orodju v obdelavi Area Clereance
Funkcija obdelave po predhodnem orodju v obdelavi Area Clereance

Omogočite možnost obdelave po prejšnjem orodju za obdelavo Area Clearance - Rest Machining poti orodja z uporabo napredne metode (Advanced method) za izdelavo poti orodij.

Kontrola držala orodja pri 3D VoluMill obdelavah
Kontrola držala orodja pri 3D VoluMill obdelavah

Funkcija preprečuje t.i. naslon držala orodja oz. nadzoruje ali je orodje dovolj izpeto iz držala orodja.

Možnost obdelave v obe smeri (Zig - Zag) pri VoluMill strategiji
Možnost obdelave v obe smeri (Zig - Zag) pri VoluMill strategiji

Za VoluMill strategijo je sedaj na voljo tudi oboje smerna (zig-zag) metoda obdelave.

Nastavitev začetne in končne višine za 2.5-osno VoluMill strategijo
Nastavitev začetne in končne višine za 2.5-osno VoluMill strategijo

Omogoča določanje varnostnih ravnin za grobo obdelavo z VoluMill vzorcem

Podprte čista G-koda za točkovne operacije
Podprte čista G-koda za točkovne operacije

Sedaj je voljo možnost izvoza čiste G-kode za točkovne operacije (Vrtanje, vrtanje z odmiki, središčenje ipd…)
Pozor! Potrebna je nadgradnja post procesorja!

Konfiguracije za večstopenjske luknje
Konfiguracije za večstopenjske luknje

Na voljo je nova funkcija za določitev konfiguracije številnih večstopenjskih lukenj, ki se uporabijo pri prevzetih obdelavah za večstopenjske luknje, ki so bile dodane s funkcijo za samodejno prepoznavanje funkcij (AFR)

Simultano struženje kosov z dvema orodjema
Simultano struženje kosov z dvema orodjema

Na voljo je nova funkcija za simultano struženje. Funkcija omogoča, da dva orodja obdelujeta kos po različnih nivojih istočasno.

Kontrola trkov pri struženju po Y osi
Kontrola trkov pri struženju po Y osi

Omogoča preverjanje trkov stružnih obdelav po Y osi, da vpenjalne glave in palice za ploščice ne trčijo ob obdelovanec.

Nudi možnost določitve t.i. Relief Angle za vse vrste standardnih ploščic.

Nudi možnost simulacije poti orodja pri struženju po Z osi za kontrolo trkov.

Obdelava na podlagi toleranc (TBM) za stužne in rezkalno-stružne stroje
Obdelava na podlagi toleranc (TBM) za stužne in rezkalno-stružne stroje

Širjenje spektra obdelave na podlagi toleranc (TBM) na kose, obdelane s stružnico in rezkalno-stružnimi stroji.

Integracija obdelave na podlagi toleranc (TBM) znotraj CAMWorks aplikacije
Integracija obdelave na podlagi toleranc (TBM) znotraj CAMWorks aplikacije

Popolna integracija obdelave na podlagi toleranc (TBM) modula znotraj CAMWorks aplikacije

Ukaz za prerazporeditev strategij funkcij, ki temeljio na pogojih obdelave in na podlagi funkcij (TBM) določene v TBM oknu
Ukaz za prerazporeditev strategij funkcij, ki temeljio na pogojih obdelave in na podlagi funkcij (TBM) določene v TBM oknu

Predstavitev Apply to identified gumba v Tolerance range in ISO 286 zavihka znortraj TBM – Run. Gumb omogoča prerazporeditev prikazanih strategije funkcij v CAMWorks drevesu funkcij po pogojih na podlagi toleranc in ISO 286 čepov ter toleranc v svojih zavihkih.

Določanje strategije funkcij na podlagi parametrov za geometrično dimenzioniranje in toleranc
Določanje strategije funkcij na podlagi parametrov za geometrično dimenzioniranje in toleranc

Možnost določanja strategij obdelave stružnim in 2.5-osnim rezkalnim funkcijam na podlagi parametrov geometričnih dimenzij in toleranc (GD&T).

Izbira prevzetih vrednosti/nastavitve parametrov izključno za napredne 3-osne obdelave
Izbira prevzetih vrednosti/nastavitve parametrov izključno za napredne 3-osne obdelave

Funkcija omogoča privzeto izbiro raznih 3 osnih operacije glede na napreden modul za preračun poti orodja.

Privzete vrednosti in nastavitve so lahko določene za te parametre v tehnološki bazi (TechDB).

Privzete vrednosti in nastavitve bodo prikazane v območju parametrov delovanja za tiste parametre, za katere je izbrana napredna metoda 3-osnega preračunavanja poti orodja.

Izbira vretena glede na operacije v tehnološki bazi podatkov (TechDB)
Izbira vretena glede na operacije v tehnološki bazi podatkov (TechDB)

Nova metodo za izbiranje vretena (sprednjega ali stranskega) kot privzeto izbrano orodje, ki je izbrano za operacije, ko se izdela načrt operacij.

Sinhronizirana obdelave številnih vreten
Sinhronizirana obdelave številnih vreten

Podpira stroje s štirimi vreteni.

Možno sinhrono struženje z do štirimi vreteni.