CAMWorks je jedini CAM sistem koji je 100% kompatibilan sa SOLIDWORKS CAM!

SOLIDWORKS® CAM omogućava korisnicima da integrišu dizajnerske i proizvodne procese u jedan sistem kako bi se izbegla kašnjenja i prerada troškova, pomažući organizacijama u bržem iznošenju visokokvalitetnih proizvoda na tržište. Proizvodni zadaci koji su morali čekati dok se dizajn ne dovrši, sada se mogu obavljati istovremeno sa procesom dizajniranja.

Rešenje je na bazi CAMWorks. Tehnologija zasnovana na SOLIDWORKS CAM pravilima omogućava Vam da integrišete dizajn i proizvodnju u jednu aplikaciju, povezujući timove za dizajn i proizvodnju kroz zajednički softverski alat i 3D model.

PROIZVODI

SOLIDWORKS CAM Standard

SOLIDWORKS CAM Standard omogućava Vam brzo programiranje pojedinih glodanih delova i konfiguracija bez napuštanja SOLIDWORKS 3D CAD okruženja. Imate puni pristup definisanju pravila u okviru SOLIDWORKS CAM za kreiranje i nadogradnju prema standardima Vaše kompanije, kao i obradu zasnovanu na toleranciji (TBM).

SOLIDWORKS CAM Professional

SOLIDWORKS CAM Professional nadograđuje mogućnosti SOLIDWORKS CAM Standard sa povećanim mogućnostima programiranja. Dodatne funkcije uključuju ultra brzu obradu (HSM), konfiguracije, obradu sklopova, struganje i 3+2 programiranje za pogon 4/5-osnih mašina.

SOLIDWORKS Machinist Standard

SOLIDWORKS CAM Machinist Standard pruža sve funkcionalnosti koje se nalaze u SOLIDWORKS CAM Standard plus Part okruženje samo za modeliranje, omogućavajući Vam nesmetan rad sa SOLIDWORKS Part datotekama i uvoz nekoliko neutralnih formata datoteka. Ova povezanost omogućava lak rad sa kupcima i dobavljačima tokom saradnje u proizvodnom procesu.

SOLIDWORKS Machinist Professional

SOLIDWORKS CAM Machinist Professional pruža SOLIDWORKS CAM Professional mogućnosti sa SOLIDWORKS Parts and Assemblies koji omogućavaju korisniku da uvozi i dizajnira uređaje i druge proizvodne komponente koje se koriste u procesu obrade. Korišćenjem Assembly moda u SOLIDWORKS CAM Professional, automatska putanja alata za isecanje može biti korišćena za osiguranje da se Vaši programi ne sudaraju sa prilagođenim pričvršćivačima ili uređajima.

Zainteresovani ste i želite da saznate više?