Zašto CAMWorks ShopFloor?

CAMWorks ShopFloor čini sve proizvodne podatke dostupnim proizvodnom pogonu, u digitalnom formatu, pod jednim jedinim interfejsom.

To je najnoviji "Industrija 4.0 / Pametna proizvodnja" alat specijalno dizajniran za CNC mašniste i promoviše digitalnu proizvodnju pružajući 3D modele sa MBD i PMI podacima i informacijama o CNC programiranju u jednom kompaktnom digitalnom formatu.

Osnažite svoje proizvodne pogone pomoću alata za pametnu proizvodnju koji su im potrebni da biste izbegli greške i povećali proizvodnju uz delić cene CAD/CAM sistema. Dostupan je kompletan paket alata za pregled i precizno merenje 3D delova i sklopova. Digitalne liste za podešavanje i liste alata mogu se slati zajedno sa 3D modelima delova i CNC programima, a mašinista može virtuelno simulirati CNC program koristeći najsavremeniju 3D simulaciju. Obezbeđena je sposobnost kretanja korak-po korak kroz svaki potez u CNC programu kako bi se smanjilo vreme podešavanja i eliminisala potreba za probnim pokretanjem programa na mašini.

 • Korišćenjem digitalne tehnologije poboljšajte komunikaciju sa ShopFloor
 • Virtuelno proverite programe na ShopFloor
 • Smanjite vreme podešavanja
 • Povećajte proizvodnju i smanjite vreme isporuke
 • Poboljšajte kvalitet i doslednost
 • Izbegnite mašinsku obradu pogrešne revizije dela
 • Izbegnite skupe sudare
 • Smanjite zastoje i troškove održavanja
 • Pregledajte, rotirajte, pomerajte, zumirajte, dinamički secite i precizno merite 3D delove i sklopove
 • Prikažite, pretražujte i filtrirajte MBD i PMI dimenzije i podatke
 • Uz CNC programe mogu se uključiti digitalne liste za podešavanje i liste alata
 • Potpuna 3D simulacija putanje alata sa uklanjanjem materijala
 • Prođite i simulirajte svaki potez u CNC programu
 • Potpuno opremljen NC Editor koji pokreće Cimco sa mogućnostima pozadinskog crtanja i komunikacije
 • Automatska provera datoteka radi otkrivanja promena bilo u CAD ili CAM datoteci upozorava korisnika da izbegne obradu pogrešne revizije dela i zadrži asocijativnost duž digitalne niti

CAMWorks ShopFloor je novouvedena aplikacija u paketu CAMWorks softverskih proizvoda. CAMWorks ShopFloor je nezavisna samostalna aplikacija. Ona služi kao alat za saradnju između CAM programera (koji koriste aplikaciju CAMWorks za generisanje CAM podataka za delove modela i/ili sklopova koji će biti obrađeni) i Machine ShopFloor (gde se odvija stvarna obrada dotičnih delova modela/sklopova).

Osoblje koje radi u Machine ShopFloor su predviđeni korisnici CAMWorks ShopFloor aplikacije.

Da, CAMWorks ShopFloor je licencirana aplikacija.

 • Da biste pokrenuli CAMWorks ShopFloor nije Vam potrebna SOLIDWORKS niti CAMWorks licenca. Potrebna Vam je samo CAMWorks ShopFloor licenca.
 • Mehanizam licenciranja za CAMWorks ShopFloor aplikaciju identičan je mehanizmu za CAMWorks. CAMWorks ShopFloor koristi isti menadžer licenci kao i CAMWorks.

CAMWorks ShopFloor proces rada​

CAMWorks ShopFloor vebinar​

CAMWorks ShopFloor Publisher

CAMWorks ShopFloor Publisher je uključen u CAMWorks i dostupan je kao BESPLATAN dodatak za SOLIDWORKS CAM.

Nakon što je SOLIDWORKS sklop ili deo programiran i spreman za obradu, ShopFloor Publisher preuzima informacije koje su potrebne mašinistima, uključujući model sklopa ili dela, CAM podatke, datoteku za simulaciju 3D putanje alata, listu za podešavanje, listu alata i G-kod program za CNC mašinu.

Zainteresovani ste i želite da saznate više?