Zašto CAMWorks softver za CNC obradu?

CAMWorks je intuitivni softver zasnovan na CAM funkcijama koji pomaže u povećanju produktivnosti koristeći najbolje tehnologije u svojoj klasi i prilagodljive alate za automatizaciju kako bi se povećala efikasnost CNC obrade.

 • Koristi mašinsku obradu zasnovanu na karakteristikama, automatski prepoznaje osobine obradivih delova praktično eliminišući ponavljajuće zadatke programiranja
 • Snima i čuva najbolje iz Vaše prakse kako biste kasnije mogli da ih koristite kao bazu znanja za lakše programiranje
 • Automatski detektujte tolerancije dimenzija na SOLIDWORKS modelima delova i dodeljuje odgovarajuće strategije obrade da biste postigli predviđenu tačnost proizvodnje
 • CAMWorks putanje alata su asocijativne i automatski se ažuriraju kako se vrše promene

Kao prvo CAM rešenje koje nudi istinske mogućnosti obrade zasnovane na znanju, CAMWorks prednjači u napretku u automatskom prepoznavanju karakteristika (AFR) i interaktivnom prepoznavanju karakteristika (IFR). CAMWorks nudi istinsku asocijativnu obradu – automatski prilagođavajući promene na modelu dela. To znači da se sve izmene napravljene na dizajnu automatski ažuriraju u CAM podacima, što eliminiše dugotrajnu preradu CAM sistema zbog promena dizajna.

 

CAMWorks omogućava:

 • 2,5-osno glodanje
 • 3-osno glodanje (napredno)
 • Višeosno glodanje (4 i 5-osno)
 • 2 i 4-osno struganje
 • Struganje sa glodanjem
 • EDM žičana erozija
 • Virtual Machine
 • Nesting

CAMWorks PREDNOSTI

Prvi i najbolje integrisani CAM softver u SOLIDWORKS

Mi smo SOLIDWORKS Gold-level CAM partner od 1998. godine. CAMWorks je u potpunosti integrisan sa SOLIDWORKS.

Obrada i prepoznavanje zasnovano na karakteristikama

Automatsko prepoznavanje karakteristika (AFR) automatski prepoznaje preko 20 tipova prizmatičnih karakteristika na izvornim SOLIDWorks modelima, smanjujući vreme programiranja za čak 90% u poređenju sa tradicionalnim CAM softverom.

Obrada zasnovana na znanju

Omogućava Vam da snimite i ponovo upotrebite najbolje iz programerske prakse pomoću patentirane TechDB, smanjujući vreme programiranja za čak 80%, a kompaniji obezbeđuje sopstvenu bazu podataka za čuvanje znanja i veština zaposlenih.

Brža vremena ciklusa – CAMWorks® VoluMill™

Generator putanje alata sa izuzetno visokim performansama omogućava Vam smanjenje vremena ciklusa za 80% za složene 3D oblike i prizmatične delove.

CAMWorks PAKETI

CAMWORKS standard primež

CAMWorks Standard

CAMWorks Standard uključuje kompletan opseg 2,5-osnog glodanja sa opcijama 4/5-osnog indeksiranja, kao i struganje i obradu sklopova.

Ikona CAMWORKS spletna

CAMWorks Milling Standard

Uključuje 3-osno glodanje, 4/5-osno indeksiranje, 2,5-osni VoluMill, rotaciono glodanje, struganje, podvreteno i CIMCO Editor/DNC

CAmwroks turn standard

CAMWorks Turning Standard

Uključuje 2,5-osno glodanje (Premium), 4/5-osno indeksiranje, 2,5-osni VoluMill, rotaciono glodanje, struganje, Mill-Turn, podvreteno i CIMCO Editor/DNC

Camworks premium (1)

CAMWorks Milling PRO

Moćna 3-osna putanja alata je predstavljena u okviru CAMWorks Milling PRO. Mill-Turn mašine takođe mogu biti programirane u okviru ovog paketa.

Ikona turning pro

CAMWorks Turning PRO

Za napredne operacije struganja, CAMWorks Turning PRO paket uključuje opcije Mill-Turn i sinhrone obrade putanje alata.

CAmworks premi

CAMWorks Premium

Kao dodatak CAMWorks Standard karakteristikama, CAMWorks Premium nudi 3/4/5-osne simultane glodalice, 2,5-osno ultra brzo procesiranje, snimanje 4/5-osnih programa u 3-osnom programu i CAMWorks Virtual Machine.

Korisnički interfejs

CAMWorks MATRICA

CAMWORKS STANDARD

CAMWORKS MILLING STANDARD

CAMWORKS TURNING STANDARD

CAMWORKS MILLING PRO

CAMWORKS TURNING PRO

CAMWORKS PREMIUM

CAMWORKS
Bundle
Add-Ons

2,5-osno glodanje

2,5-osni VoluMill

3-osno glodanje – Nivo 1*

Cimco Editor/DNC

3-osno glodanje – Nivo 1+*

4/5-osno indeksiranje

Struganje

Pomoćno vreteno (struganje)

Rotaciono glodanje

3-osno glodanje – Nivo 2*

Mill-Turn

3-osno glodanje – Nivo 3* sa podrezivanjem

Sinhrona obrada za strugove

Virtual Machine Standard

4-osno glodanje (dodatak samo za Milling Pro)

5-osno simultano glodanje

3-osni VoluMill

Virtual Machine Professional

Virtual Machine Premium

EDM žičana erozija**

NestingWorks**

CAMWorks ShopFloor**

PrimeTurning™Ɨ

CAMWorks dodatni programi

Video

CAMWorks SERVISNE USLUGE

IB-CADDY je 100% fokusiran na Vaš uspeh sa CAMWorks. Podržavamo sve vrste dizajnerskih, inženjerskih i proizvodnih timova širom regiona i posvećeni smo tome da Vam pomognemo da izvučete maksimum iz Vaših CAMWorks softverskih proizvoda.

CAMWorks PODRŠKA

Industrisjki vodeće usluge servisne podrške nude izuzetnu podršku za razgovor uživo i telefonski razgovor, sveobuhvatne resurse zasnovane na mreži, funkcionalnost daljinskog pristupa uživo, naprednu razmenu datoteka, pa čak i funkciju snimanja ekrana.

CAMWorks OBUKA

Naše CAMWorks obuke su dostupne u našim najsavremenijim laboratorijama za obuku, onlajn ili na licu mesta u Vašem objektu. Nudimo širok spektar početnih, naprednih i specijalnih dizajn obuka.

CAMWorks PREUZIMANJA

Primajte besplatne nadogradnje, tehničku podršku od IB-CADDY i pristup širokom spektru resursa!

Zainteresovani ste i želite da saznate više?