CAMWorks PAKETI
CAMWORKS standard primež

CAMWorks Standard

CAMWorks Standard uključuje kompletan opseg 2,5-osnog glodanja sa opcijama 4/5-osnog indeksiranja, kao i struganje i obradu sklopova.

Ikona CAMWORKS spletna

CAMWorks Milling Standard

Uključuje 3-osno glodanje, 4/5-osno indeksiranje, 2,5-osni VoluMill, rotaciono glodanje, struganje, podvreteno i CIMCO Editor/DNC

CAmwroks turn standard

CAMWorks Turning Standard

Uključuje 2,5-osno glodanje (Premium), 4/5-osno indeksiranje, 2,5-osni VoluMill, rotaciono glodanje, struganje, Mill-Turn, podvreteno i CIMCO Editor/DNC

Camworks premium (1)

CAMWorks Milling PRO

Moćna 3-osna putanja alata je predstavljena u okviru CAMWorks Milling PRO. Mill-Turn mašine takođe mogu biti programirane u okviru ovog paketa.

Ikona turning pro

CAMWorks Turning PRO

Za napredne operacije struganja, CAMWorks Turning PRO paket uključuje opcije Mill-Turn i sinhrone obrade putanje alata.

CAmworks premi

CAMWorks Premium

Kao dodatak CAMWorks Standard karakteristikama, CAMWorks Premium nudi 3/4/5-osne simultane glodalice, 2,5-osno ultra brzo procesiranje, snimanje 4/5-osnih programa u 3-osnom programu i CAMWorks Virtual Machine.

SolidWorks-Logo

CAMWorks je SOLIDWORKS prvi zlatni partner koji je u potpunosti integrisan u SOLIDOWORKS, nazivajući proizvod SOLIDWORKS CAM. Modelirajte, generišite putanju alata i simulirajte sve u okviru jedne datoteke dela, čineći lakšim i bržim početak proizvodnje.

SOLIDWORKS CAM Standard

SOLIDWORKS CAM Standard omogućava Vam brzo programiranje pojedinih glodanih delova i konfiguracija bez napuštanja SOLIDWORKS 3D CAD okruženja. Imate puni pristup definisanju pravila u okviru SOLIDWORKS CAM za kreiranje i nadogradnju prema standardima Vaše kompanije, kao i obradu zasnovanu na toleranciji (TBM).

SOLIDWORKS CAM Professional

SOLIDWORKS CAM Professional nadograđuje mogućnosti SOLIDWORKS CAM Standard sa povećanim mogućnostima programiranja. Dodatne funkcije uključuju ultra brzu obradu (HSM), konfiguracije, obradu sklopova, struganje i 3+2 programiranje za pogon 4/5-osnih mašina.

SOLIDWORKS Machinist Standard

SOLIDWORKS CAM Machinist Standard pruža sve funkcionalnosti koje se nalaze u SOLIDWORKS CAM Standard plus Part okruženje samo za modeliranje, omogućavajući Vam nesmetan rad sa SOLIDWORKS Part datotekama i uvoz nekoliko neutralnih formata datoteka. Ova povezanost omogućava lak rad sa kupcima i dobavljačima tokom saradnje u proizvodnom procesu.

SOLIDWORKS Machinist Professional

SOLIDWORKS CAM Machinist Professional pruža SOLIDWORKS CAM Professional mogućnosti sa SOLIDWORKS Parts and Assemblies koji omogućavaju korisniku da uvozi i dizajnira uređaje i druge proizvodne komponente koje se koriste u procesu obrade. Korišćenjem Assembly moda u SOLIDWORKS CAM Professional, automatska putanja alata za isecanje može biti korišćena za osiguranje da se Vaši programi ne sudaraju sa prilagođenim pričvršćivačima ili uređajima.

OSTALI PROIZVODI

CAMWorks ShopFloor

CAMWorks ShopFloor pruža najsavremenije digitalne alate za mašiniste koji koriste digitalne podatke obrade u delimičnim modelima, smanjujući greške i poboljšavajući komunikaciju između CNC programera i mašinskih radnika.

Ovo kompanijama omogućava da prevaziđu tradicionalne metode i ispune Smart Manufacturing i Industry 4.0 inicijative, kao i da poboljšaju kvalitet, povećaju produktivnost i smanje broj potrebnih CAD/CAM softverskih licenci.

CAMWorks WIRE EDM

2,5-osne i 4-osne operacije rezanja su uključene u paket CAMWorks Wire EDM. Korišćenje AFR omogućiće korisniku da kreira i sačuva strategije obrade za funkcije udaranja i probijanja.

NESTINGWORKS

Ovaj jednostavan za upotrebu softver za gnežđenje, omogućiće korisniku da ugnezdi svoje CAD modele u optimalno ravnom rasporedu kako bi uštedeo na materijalu i vremenu. Softver zaista koristi pravi oblik dela i tehnike delimičnog gnežđenja.

CAM POST PROCESORI

IB-CADDY piše i podržava SOLIDWORKS CAM i CAMWorks post procesore koji omogućavaju programeru da pošalje kod iz CAM softvera na svoju CNC mašinu.

Zainteresovani ste i želite da saznate više?